Skip to content

Coaching: jij en je team


Coaching en Updraft Coaching

- Ontwikkelen, veranderen, ontwikkelingsgericht -

Als coach en Scrum Master heeft Updraft Coaching, de afgelopen jaren IT-teams begeleidt, organisaties geholpen Agile te werken en (Scrum) trainingen gegeven. Meerdere teams zijn kunnen groeien in het gebruik van Scrum. Het inzetten van coaching voor andere teams, managers en een-op-een, heeft hen persoonlijk en professioneel doen groeien. Die groei mogen zien, is erg voldoeninggevend en motiverend om dit vooral te blijven doen!

Wanneer je graag aan je persoonlijke ontwikkeling wil werken, beter wil kunnen werken in je team of je eigen leidinggevende vaardigheden wilt verbeteren, is vertrouwen, openheid en empathie daarbij erg belangrijk in de relatie tussen coach en jou.

De passie om mensen ontwikkelingsgericht te helpen, begeleiden, adviseren en een relatie van vertrouwen en toegankelijkheid op te bouwen, zit in het bloed.

Dus wat kunnen we voor jou betekenen?

Coaching en Jij

There is no I in team. Dat is de uitdrukking inderdaad. Fonetisch zit er echt wel een I in hoor: /tiːm/. Want een team is samengesteld uit individuele personen. Elk daarvan met zijn eigen vaardigheden, behoeften, sterke punten en natuurlijk ook eigenaardigheden. Hoe kunnen al deze verschillen toch samenkomen en samen tot de doelen komen waarvoor het team is samengesteld? Hoe kan je als team efficienter werken? Wat is daarvoor nodig en hoe faciliteer je dat als manager of bedrijf?

- jij -

Wanneer jij je goed voelt en op je plek in het team, dan is het makkelijker om je werk goed te doen. De weg daar naartoe, kan wat hobbelig zijn. Of het nu een obstakel is op je pad naar verandering, vooruitgang, een ambitie of iets waar je tegenaan loopt, een ontwikkelingsgericht coachtraject, kan je hierbij helpen.

Ontdek en bereik je ambities, ga verandering aan en werk gericht naar doelen toe. Of dit nu voelt als een obstakel of niet, jij gaat het aan en ontwikkelt alles wat je nodig hebt om daar te komen. Een coach kan je dan gefocust houden en kritische vragen stellen om zelfs vervelende veranderingen naar iets positief te buigen en je doelen te bereiken

Het hoeft niet altijd een probleem te zijn om jezelf en je leven te verbeteren. Terugwinnen van je vertrouwen, bewustwording, bepalen van je richting, nieuwe en verhelderende perspectieven, nieuwe manieren van denken en beslissen, samenwerken met iemand die je vertrouwt.

Wat heb je naast communicatievaardigheden nog meer nodig? Hoe help je je team zo goed mogelijk door veranderingen? Wat zijn de behoeften van individuele teamleden of van jou als teamlead of manager? Zou je graag willen dat er iemand meekijkt?

Coaching en team

- op weg naar teamwork -

Teamwork ontstaat wanneer ieder zich gewaardeerd voelt voor zijn kwaliteiten. Wanneer je deze mag inzetten om dat stukje bij te dragen waarvoor je in dit team bent. Dat je op de juiste manier wordt aangesproken en begeleidt. Met voor jou de juiste aanpak dus. Daar zit de uitdaging, voor zowel de manager en de individuele teamleden. Hoe ga je de ander vinden en hoe communiceer je? Belangrijk is te beseffen dat je team uit mensen bestaat en je elk van hen ook zo behandelt.

Als er een veilige omgeving wordt gecreëerd, als er respect is, dan kunnen we open zijn tegen elkaar en elkaar aanspreken waar nodig. Alles op tafel, open, respectvol, moedig en transparant op zoek naar wat we kunnen verbeteren en dat ook doen.

- de drie pilaren van Agile Scrum -

Transparantie, Inspectie, Aanpassing. Laten die drie nou net de pilaren zijn van Scrum. Die dus zelfs als je team of organisatie niet met Scrum werkt, prima toepasbaar zijn.

Transparantie is nodig om de voortgang inzichtelijk te maken; wat er wel en niet is gedaan Maar ook wanneer dingen niet haalbaar zijn, kan dat helder gecommuniceerd worden. Inspectie zorgt voor de borging van kwaliteit. Niet om te controleren maar om te leren. Aanpassing leidt tot continue verbetering. Alleen zien dat het beter kan, is niet genoeg.

- de vijf waarden van Agile Scrum -

Betrokkenheid of commitment gaat om je best doen, niet om het committeren aan een resultaat. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor je eigen stukje maar ook als team. Focus. Het is tegenwoordig met alle afleiding en prikkels, lastig om focus te behouden. Maar focus is van groot belang wanneer je iets wilt bereiken. Focus kan worden aangebracht in de dingen waar je als team aan werkt, of dat de projecten zijn of verbeterpunten die je aanpakt. Moed is nodig om je verantwoordelijkheid te kunnen nemen en nu zelf de juiste oplossingen en richtingen te bepalen. Moed is nodig om te durven falen. Te durven zoeken en experimenteren met nieuwe oplossingen die misschien beter zijn, maar misschien ook niet. Openheid durft bijvoorbeeld fouten toe te geven, omdat je weet dat je gerespecteerd wordt. Openheid in wat je doet en waarom je het doet. De waarde Openheid is cruciaal voor de pilaar Aanpassing. Het gaat dan vooral om het open staan voor feedback en verandering. Respect zorgt voor een open sfeer van leren, elkaars vaardigheden erkennen en respecteren en elkaar de ruimte geven om fouten te maken en ervan te leren.

Deze waarden en de pilaren van Scrum, gaan hand-in-hand. De één zonder de ander maakt het onveilig of misschien zelfs onmogelijk om een goed team te worden.

Wat wil je in jouw team nog beter maken?

Coaching en teamprofielen

Werken in een team met zoveel verschillende persoonlijkheden, kan uitdagend zijn. Met meer thuiswerk, kan het een extra uitdaging blijken het teamgevoel te behouden, samen te werken en de communicatie helder te houden.

Hoe communiceer je met zoveel verschillende typen mensen met zoveel verschillende behoeften in communicatie en aansturing in je team? Wat maakt dat een collega-teamlid zo reageert en hoe kun jij daar het best op reageren zodat jullie samen betere resultaten kunnen bereiken, de sfeer zo goed mogelijk kunnen houden en elkaars behoeften niet weg hoeven schuiven?

Leer elkaar beter kennen door te kijken wat jullie drijft