Skip to content

Scrumbegeleiding


Interim Scrum Master of uitbreiden van Scrumkennis met workshops?

Ben je op zoek naar een (tijdelijke) Scrum Master voor je team? Of om de Scrum Master, Product Owner en het team te begeleiden in hun rol? Voor hen is het altijd fijn om iemand te hebben om aan te spiegelen of te sparren.

Als je team(s) net starten, is het dan fijn als er iemand meekijkt bij het opstarten? Bij hoe het op dit moment gaat? Dan kan ik één of twee sprints meelopen en samen met het Scrumteam en de organisatie kijken hoe het gaat, waar de verbeterpunten liggen, zoeken naar de redenen waarom het niet zo loopt als je zou willen en bij uitbreiding deze ook samen oplossen - waar gewenst kan dit gecombineerd worden met de één of meerdere van de workshops die Updraft Coaching aanbiedt.

Wat is Scrum?

Scrum is een flexibel, lichtgewicht, iteratief en incrementeel raamwerk voor het ontwikkelen, leveren, onderhouden en beheren van complex werk. In eerste instantie lag de nadruk op softwareontwikkeling. Het raamwerk stelt de aannames van de traditionele, sequentiële benadering van productontwikkeling ter discussie, en stelt teams in staat zichzelf te organiseren door fysieke colocatie aan te moedigen of online samenwerking van alle teamleden te sluiten, evenals dagelijkse face-to-face communicatie tussen alle betrokken teamleden en disciplines.

Een belangrijk principe van Scrum is de dubbele erkenning dat klanten van gedachten zullen veranderen over wat ze willen of behoefte en dat er onvoorspelbare uitdagingen zullen zijn - waarvoor een voorspellende of geplande aanpak niet geschikt is.

Daarom gebruikt Scrum een empirische benadering die gebaseerd is op bewijs. Er wordt geaccepteerd dat het probleem niet volledig kan worden begrepen of vooraf gedefinieerd. In plaats daarvan wordt er gefocust op hoe het team maximaal kan presteren, om zo in te spelen op opkomende en wijzigende eisen en om zich aan te passen aan evoluerende technologieën en veranderingen in marktomstandigheden.

Voor wie is Scrum?

Voor iedereen die er baat bij heeft Scrum te gebruiken. In de software-industie was er behoefte aan een manier om die snelle veranderingen te kunnen ondervangen. Maar ook op andere gebieden is het gebruikt. Enkele voorbeelden hiervan zijn bij onderzoek, verkoop, marketing en geavanceerde technologieën.

Kun je zomaar beginnen?

Dat is in ieder geval niet verstandig. Scrum is niet in alle situaties de beste keuze. Allereest ga je kijken of je te maken hebt met een project? Zo ja, dan is het zeker verstandig meer kennis van scrum op te doen door het volgen van workshops of begeleiding tijdens de opstart bijvoorbeeld. Uiteraard het team dat Scrum gaat gebruiken, maar ook zeker de rest van het bedrijf. Alleen dan kun je Scrum goed inzetten, de juiste personen vinden of aanstellen en hen voldoende mandaat geven. Daarna moet er ook ruimte gecreëerd worden om Scrum te gebruiken. Ga dus niet alsnog bovenop het zelfsturende team zitten.


Scrum Workshops

Voor beginnende tot gevorderde teams en bedrijven


Scrum Basics

Vanaf 975,-

In een dag door alle belangrijke dingen die je als team moet weten wanneer je Scrum gaat gebruiken. Of om weer even op te frissen waarom bepaalde events of artifacts ook weer zo belangrijk waren.


Scrum Advanced

Vanaf 1095,-

Praktische tips voor de teams die al wat ervaring hebben met Scrum. Waar moet je op letten? Wat zijn de problemen waar je tegenaan loopt? En natuurlijk hoe kun je ervoor zorgen dat je deze overwint, voorkomt en kunt blijven verbeteren als team.


Scrum and your business

Vanaf 500,-

Als bedrijf meegaan in Agile? Waarom zou je Scrum willen gebruiken? Wat wordt er van het bedrijf verwacht? Zijn managers nog wel nodig? Alle vragen die je als bedrijf hebt, worden hier beantwoord.


Scrum Master

Vanaf 375,-

In een dag door alle belangrijke dingen die je als team moet weten wanneer je Scrum gaat gebruiken. Of om weer even op te frissen waarom bepaalde events of artifacts ook weer zo belangrijk waren.


Scrum Product Owner

Vanaf 375,-

Praktische tips voor de teams die al wat ervaring hebben met Scrum. Waar moet je op letten? Wat zijn de problemen waar je tegenaan loopt? En natuurlijk hoe kun je ervoor zorgen dat je deze overwint, voorkomt en kunt blijven verbeteren als team.


Is Scrum alleen voor de software-industrie?

Nee, Scrum is niet alleen voor software-teams. Meer en meer wordt het ook buiten de ICT gebruikt. Recent heeft men daarom ook de Scrum Guide aangepast zodat de genoemde partijen niet meer alleen van toepassing zijn op software teams. Waarom werkt het ook buiten de software-industrie? Scrum voorziet in een manier van werken waarmee je effectief keuzes kunt maken en efficient met tijd en middelen om kunt gaan, maar ook door heldere communicatie binnen en vanuit zelfsturende teams, en flexibiliteit om steeds weer bij te sturen. Dit, in combinatie met de waarden - Moed, Focus, Toewijding (commitment), Respect en Openheid - van Scrum, maakt dat het in veel meer situaties geschikt kan zijn. Er zijn bijvoorbeeld hele leuke artikeltjes te vinden over mensen die het in het gezinsleven hebben toegepast met hele leuke resultaten.