Skip to content

Terug naar overzicht Artikel: Kun je Scrum ook buiten de IT gebruiken?

Jun 07 2021

Miquel Moonen Miquel Moonen

scrum / scrum master / product owner / dsu / retrospective / review meeting / planning meeting / teamwork

Kun je Scrum ook buiten de IT gebruiken?

familie samen

Scrum werkt goed voor IT-teams. De gecompliceerde omgeving en de onzekerheid in de projecten maken Scrum geschikt voor IT. Het opvangen van de onzekerheid door de kleinere iteraties geeft een goede tool om te controleren wat de impact is ervan. Er is echter een revisie geweest van de Scrum Guide waarin meer generalistisch wordt gesproken over de rollen en events om het niet alleen van toepassing te laten zijn op de IT.

Wat ik zo mooi vind, zijn de principes, pijlers en waarden die centraal staan in Scrum. Ze zijn namelijk onafhankelijk van de situatie. Het hoeft niet alleen in de werksfeer gebruikt te worden. Het hoeft niet alleen in softwareontwikkeling toegepast te worden. Controle over een empirisch proces, samenwerking, zelf-organiseren, iteratieve ontwikkeling, tijdboxen en waarde-gebaseerde prioritering zijn ook buiten de IT goed toe te passen.

Principes, pijlers en waarden

Transparantie, inspectie en aanpassing zijn in alle situaties mooie pijlers om een omgeving van empirische groei mogelijk te maken. Transparantie zorgt voor dat iedereen de feiten heeft en daarmee duidelijke en moedige beslissingen kan nemen gebaseerd op die feiten. Er ontstaat een samenwerking waarbij ieder elkaar vertrouwd en naar eenzelfde doel werken. Inspectie staat voor het bekijken van het proces. Wat zijn de dingen die bijgesteld moeten worden om een efficiënter en fijner proces te krijgen? Aanpassing; dat spreekt voor zich. Wanneer je in inspectie hebt geïdentificeerd wat beter kan, kun je dit aanpassen en vervolgens opnieuw kijken of de aanpassing werkt door inspectie.

Respect, moed, openheid, focus en commitment – de waarden van Scrum. Respect voor ieders vaardigheden en voor de persoon, moed om tegen ideeën in te gaan zo dat tot de beste oplossingen gekomen kan worden, openheid in communicatie, focus op de taken en opdracht, op het product of project waaraan gewerkt wordt, commitment bij het oppakken van de taken, dit ook op de best mogelijke manier te doen. In samenwerking en zelf organiserend.

In de praktijk - werksfeer

Ik heb in de praktijk mogen ervaren dat het voor iedereen nuttig is om volgens deze punten te werken. Het bouwen aan vertrouwen door openheid en het empirisch verbeteren van je onderlinge samenwerking, het proces en communicatie, is niet alleen van toepassing op IT-teams. Je kunt je ook voorstellen dat het bijdraagt aan het teamgevoel wanneer je met z’n allen commit aan dezelfde doelen en daar samen naartoe werkt. Dat je weet wat de vaardigheden en sterke kanten van je collega’s zijn en je weet dat die een mooie aanvulling zijn op jouw eigen vaardigheden en dat jullie daarmee samen tot zoveel in staat zijn.

Ook de regelmatige feedbackmomenten in de vorm van Daily Standups en de andere Scrum-evenementen, zijn buiten de IT mooie gereedschappen om te zorgen voor transparantie, openheid en een duidelijke planning en afstemming binnen het team.

In het gezin

Zelfs buiten de werksfeer is het mogelijk heel interessant. Ondanks dat ik op dit moment alleen ben, gebruik ik de bovengenoemde onderdelen van Scrum zelf ook in mijn dagelijkse leven bij het bereiken van mijn doelen. Ik maak een planning, kijk elke ochtend wat ik heb gedaan en ga doen. Kijk terug en pas aan, leer van vorige iteraties. Open, eerlijk en transparant zijn naar jezelf is een hele mooie oefening om dat ook naar anderen te kunnen gaan zijn. Dat klinkt gek maar we kunnen onszelf best goed voor de gek houden. Maar ook als je voor je doelen of taken anderen nodig hebt, is het heel belangrijk om die openheid en transparantie in de communicatie mee te nemen.

Het is ook heel erg leuk om Scrum te gebruiken om kinderen te betrekken bij het dagelijkse proces. Al vanaf jonge leeftijd zou je ze kunnen laten meedenken over wat zij willen doen en dat visueel maken op de koelkast bijvoorbeeld. Het is een mooie manier om hen bepaalde verantwoordelijkheid te geven, uiteraard gekeken naar de leeftijd en het kind. Doordat ze zelf hebben mogen bepalen wat ze gaan doen, voelen ze zich meer betrokken en gemotiveerd om het ook daadwerkelijk te doen. Het leert hen verantwoordelijkheid nemen, ontwikkeld zelfvertrouwen en het leert hen te reflecteren op proces en gedrag. Niet alleen als het niet zo gegaan is als je graag ziet, is het goed om het respect voor de vaardigheden van het kind te tonen en een sfeer te creëren waarin het kind openheid en transparantie kan gebruiken en tentoonspreiden. Het kan dan zien dat fouten maken niet erg is. Dat fouten zijn om te leren. Dat iets niet kunnen en/of om hulp vragen, niet betekent dat je gefaald hebt. Maar dat er een team is waarop je kunt terugvallen en om hulp mag vragen.

Hierin zou je, zoals ik al zei, uiteraard rekening moeten houden met het kind en zijn leeftijd. Je zou bijvoorbeeld bij hele jonge kinderen kunnen kiezen voor een ‘Sprint’ van een dag. In de ochtend samen voor de koelkast kijken welke taken gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld naar school, na school kleuren maar wel de tekenspullen ook weer opruimen voor het eten, eten, douchen. Het geeft structuur en het kind weet waar hij die dag aan toe is. Het kan zijn dat ze niet weten wat ze willen doen na school maar je zou het ook kunnen benoemen als spelen of speeltijd en dan kan er nog altijd gekozen worden wat er tijdens die taak gedaan wordt. Tijdens het avondeten kan gekeken worden hoe die dag is gegaan. Een soort Review/Retrospective. Een moment om open te kunnen zijn over gevoel en wat er goed en niet zo goed is gegaan en wat het kind morgen anders wil doen. Een mooi moment om dingen die het kind bereikt heeft, hoe klein ook, te vieren. Je daarbij richten op proces in plaats van de resultaten, helpt je om de inzet van je zoon of dochter te kunnen zien en die als compliment mee te geven als reden om trots te kunnen zijn.

Naarmate het kind ouders wordt, kan de Sprintlengte langer worden aangezien kinderen een groter besef krijgen van tijd en periodes. Wanneer je dit al vanaf kleins af aan met hen doet, hebben ze geleerd dat er een sfeer van openheid en respect is, waar alles bespreekbaar is zonder oordeel. Dit helpt wanneer ze in de pubertijd komen en van nature wat meer gaan afzetten. Door de regelmaat en de structuur zullen kinderen op een gegeven moment waarschijnlijk zelf al de meeting-momenten gaan handhaven en bijvoorbeeld de tijd voor het avondeten gebruiken om te praten omdat ze weten dat er op dat moment alle tijd en ruimte voor is.

Wil je zelf Scrum gaan introduceren, bedenk dat het vooral leuk en luchtig moet blijven en geen streng regime wordt. Scrum is niet bedoeld als keurslijf maar een ondersteuning en structuur en het moedigt aan om op een vrije, open en transparante manier in te zetten op groei en die groei te vieren wanneer het maar kan. Speel en experimenteer met de mogelijkheden zo dat het voor jou en je situatie past en leuk is. Heel veel plezier bij het proces en geniet vooral ook zelf van de voortgang die je ziet.