Skip to content

Terug naar overzicht Artikel: Deel 1: wat doet een Product Owner in een dag?

May 03 2021

Miquel Moonen Miquel Moonen

scrum / product owner / coaching / scrum events / business

Deel 1: wat doet een Product Owner in een dag?

Scrum proces

En dan is het weer maandag. Een nieuwe Sprint vandaag. Je hebt alles de vorige week goed voorbereid vooral na de Refinement van de vorige Sprint waren er nog genoeg dingen die je met de Stakeholders kon bespreken en daarna aanpassen in de Product Backlog.

Alles wat je als Product Owner moet doen heeft op een directe of meer indirecte manier te maken met het product waaraan jij en de rest van het team werken. Het bijhouden van de Product Backlog is daar een van. Maar het is niet zomaar een User Story bedenken en die op een lijstje plaatsen. De vorige Sprint heb je vrijwel alle tijd met Stakeholders samengezeten. Heel nuttig ook. Je zit op een punt in de ontwikkeling dat je de stakeholders een klein beetje extra aandacht wilde geven. Een van je belangrijke taken ook – het contact met en het managen van stakeholders. Je moet goed weten wie de stakeholders zijn, hoe belangrijk ze zijn en welke behoefte ze hebben. Wil je je werk goed doen, dan is het overzicht daarvan enorm belangrijk zodat je de juiste informatie kunt delen met de juiste stakeholder. Om de juiste tijd en prioriteit te geven aan de juiste groep stakeholders. En, misschien een lastig onderdeel daarvan, nee zeggen tegen zowel stakeholders als hun veranderde ideeën en eisen.

Je hebt een doel voor je product opgesteld. Een visie waar je met je product naartoe wil werken. Elke keer dat er nieuwe ideeën worden geopperd, weet je dat het belangrijk is om die visie mee te nemen in de overweging of het bijdraagt aan deze visie. Is dat niet zo, dan is het belangrijk dat je als PO dus weet dat je daar nee op mag zeggen. Eigenlijk zelfs van je verwacht mag worden dat je nee zegt omdat het je taak is de meeste waarde voor het product te garanderen. Gelukkig heb je het mandaat om die keuzes te maken. Dat heeft je wel even gekost om op dit punt te komen. Je weet nog goed dat de organisatie het allemaal niet zo vertrouwde en er steeds nog bovenop zat. Maar je hebt bewezen dat je de kennis en vaardigheden hebt om de juiste keuzes te maken.

Nu is het in ieder geval tijd voor de planning aan het begin van de Sprint. Je hebt het dus goed voorbereid maar je bent enthousiast over de komende Sprint en wilt graag uitleggen aan het team wat het idee achter de Stories is en hun vragen te beantwoorden. Je weet dat na deze Sprint er weer een mooie release gedaan kan worden die heel veel waarde voor de gebruikers gaat leveren en de marktwaarde verhoogt. De meeting loopt zoals je verwacht en je loopt tevreden weg na de meeting.

Je middag bestaat uit het up-to-date blijven met de markt en onderzoek naar concurrenten. Je wilt goed kunnen anticiperen op de behoeften van zowel de markt als de huidige gebruikers. Je kunt daarmee niet alleen de meeste waarde brengen aan het product maar ook het ontwikkelproces effectiever en beter laten verlopen. Het bijhouden van een customer journey mapping, helpt je om je klanten steeds weer opnieuw te kunnen geven wat ze nodig hebben, zelfs als ze dat zelf nog niet helemaal helder hadden.

De manager van een van de andere teams komt bijna stampvoetend bij je binnengelopen. Hij is zojuist door een van de teamleden weggestuurd zegt hij. Ze wilden niet luisteren naar zijn gave idee. Normaal kon hij dit ook gewoon bij het team kwijt maar nu met dat Scrum-gedoe ineens niet meer. Je ziet dat de Scrum Master het gezien heeft en jullie hebben niet veel nodig om te zien dat hij het procesmatige stukje zal opnemen met de manager. Dat geeft jou de mogelijkheid om je te focussen op het inzetten van je communicatieve vaardigheden en goed te luisteren naar wat hij wil. Nadat hij zijn idee heeft kunnen uitleggen en mogen zeggen wat hij wilde, leg je uit dat jij inderdaad het aanspreekpunt bent en zeg je dat het een mooi idee is, en dat het een mooie aanvulling is op wat er al is geopperd door een andere stakeholder. Je geeft aan dat het meeneemt in de volgende afspraak die je hebt staan met de stakeholders en dat je hem op de hoogte houdt wat ermee gebeurt. Als hij wegloopt zie je de Scrum Master inderdaad achter de manager aanlopen en een afspraak maken om te praten. Wat een mooi team hebben jullie toch.

De Sprint loopt verder heel rustig. Je hebt een aantal momenten met de stakeholders gepland. Daarnaast blijf je graag op de hoogte van de voortgang en kwaliteit van het product en de toevoegingen die het team aan het ontwikkelen zijn deze Sprint. Voor je het weet ik het alweer tijd voor de Review. De meeting waarin je samen met en als deel van het team trots mag laten zien wat jullie bereikt hebben in de afgelopen Sprint. Je accepteert het Product namens de stakeholders en daarmee is ook deze meeting succesvol verlopen.

Als jullie in de Retrospective terugkijken op afgelopen Sprint is er maar een conclusie: jullie weer een Sprint je tijd weer weten te vullen met hele nuttige dingen. Al je taken als PO heb je weer heel goed kunnen uitvoeren en je hebt er zelf van geleerd. Kortom een succesvolle Sprint. Op naar de volgende.